Mái Da Đầu

-17%
 Bob Bên Lở Bên Bồi (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Keratin Hồ Ngọc Hà  độ dài 2 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Ngang Vai Nhã Phương (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Ngang Vai Ny Saki (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Ngố Nhã Phương (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Vàng độ dài 2 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-38%
 Mái Đổ Sơn Tùng (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
2,500,000₫ 4,000,000₫
-33%
 Mái Nam  Phồng Trọng Hiếu (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
4,000,000₫ 6,000,000₫
-33%
 Mái Nam Undercut Công Sở (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
4,000,000₫ 6,000,000₫
-23%
 Nguyên Đầu Bob Johny Depp (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 13,000,000₫
-13%
 Nguyên Đầu Siêu Da Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-21%
 Nguyên Đầu Siêu Da Nam (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
5,500,000₫ 7,000,000₫
-13%
 Nguyên Đầu Siêu Da Uốn Xoăn Lọn (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-13%
 Siêu Da Dài Thẳng Bích Phương (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-13%
 Siêu Da Keratin 70cm (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-18%
 Siêu Da Keratin 70cm Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 17,000,000₫
-12%
 Siêu Da Keratin độ dài 4 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
15,000,000₫ 17,000,000₫
-22%
 Siêu Da Keratin Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 18,000,000₫
-12%
 Siêu Da Mái Mưa Độ dài 4 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
15,000,000₫ 17,000,000₫
-12%
 Siêu Da Mái Mưa Độ dài 4 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
15,000,000₫ 17,000,000₫