Mái Phồng

-12%
 Xoăn 70cm Bích Phương (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
15,000,000₫ 17,000,000₫
-14%
 Siêu Da So Le Qua Vai  độ dài 3 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
12,000,000₫ 14,000,000₫
-22%
 Siêu Da Keratin Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 18,000,000₫
-12%
 Siêu Da Keratin độ dài 4 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
15,000,000₫ 17,000,000₫
-18%
 Siêu Da Keratin 70cm Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 17,000,000₫
-13%
 Siêu Da Keratin 70cm (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-22%
 Nhân bản từ Combo mái phồng cục búi
7,000,000₫ 9,000,000₫
-13%
 Nguyên Đầu Siêu Da Hồ Ngọc Hà (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
14,000,000₫ 16,000,000₫
-17%
 Bob Vàng độ dài 2 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Ngang Vai Ny Saki (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫
-17%
 Bob Keratin Hồ Ngọc Hà  độ dài 2 (chưa bao gồm phí uốn nhuộm)
10,000,000₫ 12,000,000₫